नाटक

यस पृष्टमा तपाईले स्युबा भाषामा आधारीत विभिन्‍न नाटकहरू उनीहरुका आफ्नै आवाजमा सुन्‍न सक्नु हुन्छ । नाटक जस्तै शिक्षयको महत्व र अन्य थुप्रै ।

  • शिक्षाको महत्व (निङ्मार स्युबा र अन्य पात्रहरु)