शव्दकोश मोबाइल ऐप्लिकेशन


यस पृष्‍टमा तपाईले मोबाइलमा पनि स्युवा शव्दकोश हेर्न सक्नुहुन्छ ।

 

Just click the link below 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.silnepal.syubadictionary.syuba