साक्ष्यरता सर्वेक्षण

रामेछाप जिल्‍लमा भएको साक्षयारता अभियानको केही तस्वीरहरू ।

यस पृष्टमा रामेछाप जिल्‍लाको विभिन्‍न स्युबा गाउँहरूमा मातृभाषा केन्द्र नेपालद्वरा गरीएको साक्षयरता सर्वेक्षणका केही तस्वीरहरू हेर्न सक्नु हुन्छ ।