कविता

यस पेजमा तपाईले स्युबा भाषामा आधारीत बिभिन्‍न कविताहरू उनीहरुका आफ्नै आवाजमा सुन्‍न सक्नु हुन्छ । महिलाको बारेमा, आफ्नो थलोको बारेमा ।

  • घरमा बस्‍ने (बुद्धि बहादुर स्युबा, दुरागाउँ-२, रामेछाप)

  • नारी (सर्वसती स्युबा, दुरा गाउँ-९, रामेछाप)