कुराकानी

यस पृष्टमा तपाईले स्युबा भाषामा आधारीत विभिन्‍न मौखिक कुराकानीहरू सुन्‍न सक्नु हुन्छ । स्युबाहरूको इतिहास, आमा र छोरी बिच कुराकानी स्युबा भाषामा उनीहरुको आफ्नै आवाजमा ।

Thumbnail image