प्रक्रियात्मक प्रवचन

यस पृष्टामा तपाईले स्युबा भाषामा आधारीत विभिन्‍न प्रक्रियाहरू स्युबा भाषामा उनीहरूको आफ्नै आवाजमा सुन्‍न सक्नु हुन्छ । जस्तै कगज बनाउने प्रक्रिया, रक्सी बनाउने र अरु अन्य थुप्रै ।

  • कगज बनाउने (पासाङ्ग माया स्युबा,दुरागाउँ-९, रामेछाप)

  • कामको योजना (छिमी स्युबा,दुरागाउँ-३, रामेछाप)

  • रक्सी बनाको (निमाछेकि, दुरागाउँ-२, रामेछाप)

  • आलुको तरकारी बनाको (बिबी र लामु, दुरागाउँ-९, रामेछाप)

  • चिया बनाएको (च्यासी र पासाङ्ग डोल्मा, दुरागाउँ-९, रामेछाप)