नमस्कार !

"स्युबा" संसारमा तपाईलाई स्वाग्त छ ।

यो व्येब साईट, नेपालको रामेछाप जिल्लामा रहेका स्युबा जातिद्वरा निर्मित "स्युबा संसारमा" स्युबाहरूको भाषा, संकृती, कथा बेथा, जीवन शैलीले र बस्तवीक अवस्थाले सजिएको छ ।
  

 

हामी तपाईलाई यस साईटद्वारा हाम्रो बिस्तृत जानकारी दिनेछौ । हाम्रो बरेमा जानकारी चाँहेमा हामी तपाईलाई उपलव्ध गराउने छौ ।

श्रब्य दृष्य फोटो ग्यालरी आवाज

   

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.