गीत

यस पृष्टमा तपाईले स्युबा भाषामा  आधारित बिभिन्‍न गीतहरू सुन्‍न सक्नु हुन्छ ।
गीत आफ्नै स्युबा समाजमा घटेका घटना, गोठालो जादाँ र ठट्यौली गर्दा गाईने गीतहरू ।

Thumbnail image