सूत्रात्मक प्रवचन

यस पृष्टामा तपाईले  सूत्र प्रयोग भएका विभिन्‍न मन्त्रहरू सुन्‍न सक्नु हुन्छ । स्युबा भाषामा उनीहरुको आफ्नै आवाजमा त्यो बोक्सी धपाउदा पनि हुन सक्छ वा अन्य अरू कुनै कार्य गर्दा पनि हुन सक्छ ।

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.